Katalog

 

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároku z odpovědnosti za vady u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku a v obchodněprávních vztazích dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu NTC SHOP. Při dodání zboží obdrží kupující ke zboží tyto doklady: účetní daňový doklad, kterým je faktura, dodací list s uvedenými výrobními čísly zboží a záruční list. Faktura může případně nahradit jak dodací, tak záruční list.

 

II. Záruka

Provozovatel internetového obchodu společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o., odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží v záruční době. Provozovatel jako prodávající (resp. dodavatel) poskytuje kupujícímu (resp. zákazníkovi, kterému poskytuje zboží nebo službu, jejíž je zboží součástí) záruku na jednotlivá zboží specifikovaná v příslušném dodacím listu nebo na faktuře, v němž jsou uvedena výrobní čísla dodaného zboží.

 

III. Délka záruční doby

Délka záruční doby může být pro různé zboží stanovena rozdílně a je uvedena na dokladech o prodeji zboží (v dodacím listu). Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech je její délka v souladu s obchodními podmínkami. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

IV. Práva z vadného plnění

Jakost při převzetí zboží:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Práva z vadného plnění (vady zboží v záruční době):

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo žádat:

 • Dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
 • Odstranění vady opravou věci
 • O přiměřenou slevu z kupní ceny
 • Nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující  sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Pokud si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo žádat: 

 • Odstranění vady opravou věci
 • O přiměřenou slevu z kupní ceny

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  

V. Zánik záruky

Záruka zaniká porušením podmínek pro provoz zboží nebo jeho běžnou údržbu, používáním zboží v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zboží. Záruka dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zboží. Nedodržením záručních podmínek zanikají práva kupujícího vyplývající ze záruky. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

VI. Záruční podmínky

 1. Místo uplatnění reklamace
  Kupující je povinen uplatnit reklamaci prostřednictvím tzv. Reklamačního formuláře, kde bude uveden typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Formulář bude automaticky odeslán do společnosti NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. a jeho kopie do emailové schránky kupujícího. Zároveň bude kupujícímu přiděleno reklamační číslo. Reklamační číslo kupující následně uvede viditelně na zásilce, výrazně tak bude urychlen proces reklamace. Následné doručení zboží provozovateli, tj. společnosti NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o., bude provedeno na náklady a vlastní nebezpečí kupujícího. Kontakty na kupujícího jsou uvedeny v kontaktech. Pokud je na záručním listě uvedeno autorizované servisní středisko výrobce, je kupující povinen reklamaci uplatnit v tomto určeném místě.
 2. Způsob uplatnění reklamace
  Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě. Kupující je povinen do Reklamačního formuláře uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.
 3. Podmínky nakládání se zbožím
  Zboží je potřeba  řádně udržovat a provozně zatěžovat podle předpisů výrobce. Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží a používat spotřební materiál a příslušenství, které jsou výslovně určeny pro dané zboží.
 4. Neoprávněná reklamace 
  Pokud zboží nemá vadu nebo má vadu, na niž se nevztahuje záruka, je kupující povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady testování podle aktuálního ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

 

Pokud ze smlouvy vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má smluvní úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.2.2014 a je k dispozici v sídle prodávajícího a na webových stránkách: NTC SHOP.

 

Obsah nákupního košíku:

 

0 ks položek
0,- Kč

> obsah košíku

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA
spol. s r.o.

Jiřinková 120
552 03 Česká Skalice

telefon: PO-PÁ 7:00–15:00
+420 491 401 600
e-mail: info@ntcshop.cz

Zprávy / informace

BAUMA 2019

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na 32. mezinárodním veletrhu stavebních strojů Bauma ve...

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. při nájmu stroje ...

Výprodej strojů NTC

Vážení zákazníci, stále probíhá výprodej vybraných skladových strojů a strojů vrácených z konsignací. Prodej pouze do vyprodání...

Mailové noviny

Mailové noviny archív

 archivní čísla mailových novin Celé číslo ZDE >>

logo Mastertopidla Master
 

Elektronická evidence tržeb EET
Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. povinna vystavit kupujícímu účtenku . Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

© 2010 - 2017 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Programování, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o.

Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.